Vad ärver den avlidne sambons arvingar om man inte begär bodelning?

Hej.

Vad händer om en sambo inte begär bodelning inför bouppteckning när hens sambo har avlidit? Tillfaller då halva bohaget den avlidnes arvingar? Sambons fördel med att begära bodelning är väl att sambon då har rätt till att behålla värde för två basbelopp? Men om bohaget kan värderas till 400 000 och ingen bodelning begärs , vad ärver då den avlidnes släktingar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en sambo avlider har den andre sambon rätt att begära bodelning, om hen vill (8 § SamboL).


Om bodelning begärs

Om bodelning görs ska samborna dela lika på all samboegendom (14 § SamboL). Samboegendom är gemensamt bohag och bostad som är förvärvade för gemensam användning (3 § SamboL). I detta fall går alltså hälften av samboegendomen till den avlidne sambon och hälften till den kvarlevande sambon. Det som tillfaller den avlidne sambon kommer att fördelas mellan dennes arvingar, sambor ärver inte varandra. Arvingarna får i detta fall totalt hälften av samboegendomen samt övrig egendom som sambon kan ha ägt vid sin död.

Precis som du nämner så finns det en regel om att den efterlevande sambon har rätt att få minst 2 prisbasbelopp i bodelningen. Detta motsvarar år 2017 ca 88 000 kr. När samboegendomen har fördelats har den efterlevande sambon med andra ord rätt att få ut minst 88 000 kr som sin del. Denna del får den efterlevande sambon med full äganderätt. Om samborna exempelvis bara får 70 000 kr var i bodelningen så kommer den efterlevande sambon att få 18 000 kr av den avlidnes andel för att kunna komma upp i denna summa (88 000 kr). Detta innebär att den avlidnes arvingar får ärva lite mindre än vad de skulle ha gjort annars.


Om bodelning inte begärs

Om det INTE görs någon bodelning så får vardera sambo behålla det dem själva äger. Den som har köpt eller fått (förvärvat) en viss sak får helt enkelt behålla just det. Den avlidnes arvingar får i detta fall ärva allt som den avlidne ägde. Ifall samborna ägde något tillsammans (delat på kostnaderna för något till exempel) har de rätt att få "sin del" av egendomen. Ifall de betalat hälften var har de rätt till hälften, om en sambo betalt 1/3 och den andre 2/3 så har de rätt till 1/3 respektive 2/3, och så vidare. Denna egendom är då samägd och regleras av samäganderättslagen.

I detta sammanhang ska jag även nämna att det finns en så kallad presumtionsregel för när sambor äger vissa saker tillsammans. Om båda sambor har inkomster och hjälps åt med hushållets utgifter så utgår man ifrån att bohag som införskaffas under relationen är samägd. Som huvudregel ska man alltså anses äga hälften var av allt bohag som införskaffas under denna tid. Denna huvudregel kan dock brytas om man kan visa att så inte var tanken. Bohaget kanske var köpt just för att en av samborna skulle använda det, kan man visa detta ska egendomen inte anses vara samägd.


Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga kan det konstateras att den efterlevande sambon kan välja om hen ska begära bodelning eller inte. Om inte någon bodelning begärs så får varje sambo behålla SIN egendom, det vill säga den egendom som sambon äger på grund av köp, arv, gåva och liknande. Egendom kan exempelvis vara samägd då samborna betalat hälften var vid köpet, då de fått egendomen tillsammans eller när de köpt bohag under relationen (om de båda hade inkomster/delade på utgifter). Om egendomen är samägd ska de få ut "sin andel" av denna egendom. Hur mycket en sambo får av samboegendomen i detta fall beror helt enkelt på vad denne ägde av detta. Den avlidne sambons arvingar ärver det som ägdes av den avlidne vid dennes död.

Om den efterlevande sambon däremot begär bodelning ska samborna få hälften var av samboegendomen. Den avlidnes arvingar ärver då den avlidnes hälft av detta samt övrig egendom denne kan tänkas ha. Den efterlevande har i detta fall rätt att få ut minst två prisbasbelopp som sin andel i bodelningen.


Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering får du gärna kommentera i fältet nedan!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”