​Vad är uttagsbeskattning?​

2019-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag pratade med skatteverket och de sa jag skulle kolla upp mer om nåt som heter uttagsbeskattning? Vad betyder det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uttagsbeskattning regleras i 22 kap. Inkomsttjänstelagen (IL). En uttagsbeskattning uppstår när tillgångar och tjänster avyttras utan att marknadsmässig ersättning erhålls, och innebär att beskattning ska göras på marknadsvärdet om tillgången eller tjänsten förvärvats till underpris.

Näringsverksamheten ska vid ett uttag ta upp tillgångens eller tjänstens marknadsvärde som en intäkt, oavsett om uttaget inneburit att pengar influtit till näringsverksamheten eller inte, 22 kap. 7 § IL. Härav kommer uttagsbeskattningen att skapa en likartad beskattning som vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning. Marknadsmässig ersättning utgör försäljningspriset och inte tillverkningspriset.

Med vänliga hälsningar,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (508)
2019-06-14 Kan mitt företag köpa en fastighet och sedan hyra ut en del av fastigheten till som privatbostad?
2019-05-31 Gymkort som förmån & Anstånd med deklaration
2019-05-30 Vilka slags inkomster är skattefria?
2019-05-26 Hur ska betalning ske till en privatperson som suttit barnvakt?

Alla besvarade frågor (69970)