Vad är uppsägningstiden vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt?

Ska hyra ut en bostadsrätt i andra hand vilken är min uppsägningstid, eller kan jag sätta en tid som jag vill på kontraktet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mellan dig och bostadsrättsföreningen

För att få hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste din bostadsrättsförening godkänna det. Detta framgår av 7 kap 10 § i Bostadsrättslagen (1991:614). Skulle föreningen neka din ansökan kan du som bostadsrättsinnehavare vända dig till Hyresnämnden och ansöka om tillstånd där. För att Hyresnämnden ska kunna bevilja dig tillstånd krävs att du har ett giltigt skäl och föreningen inte har någon befogad anledning att neka dig tillstånd (7 kap 11 §).

Det är alltså styrelsen i din bostadsrättsförening som avgör om du får tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand eller inte. Därmed är det också styrelsen som beslutar om hur länge du får lov att hyra ut din bostadsrätt, oftast sker det med ett år åt gången och därefter omprövas beslutet. 

Om du ändå, trots att du inte har tillstånd, skulle hyra ut din bostadsrätt så riskerar du att förverka bostadsrätten. Det innebär att du förlorar rätten till den.

Mellan dig och hyresgästen

Regler om uthyrning av bostadsrätt finns i Lag (2012:978) om uthyrning av privat bostad (privatbostadslagen). Om du har fått tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand så föreligger två avtalsrelationer: en mellan dig och föreningen och en mellan dig och hyresgästen. Det är i avtalet mellan dig och hyresgästen som du har möjlighet att reglera er relation, ex. uppsägningstiden.

Enligt 2 § privatbostadslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till fördel för hyresgästen. Enligt 3 § 2 st har hyresgästen rätt till en månads uppsägning. Det innebär att uppsägningstiden ska vara minst en månad, men det finns inga hinder för att uppsägningstiden ska vara längre än så (eftersom det då är till fördel för hyresgästen).

Din uppsägningstid som bostadsrättsinnehavare är minst tre månader enligt 3 § 3 st.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så behöver du tillstånd från din bostadsrättsförening för att få lov att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Skulle du inte få tillstånd kan du vända dig till Hyresnämnden. Skulle du dock hyra ut din bostadsrätt utan tillstånd så riskerar du att förlora rätten till bostaden. 

Vad gäller avtalet mellan dig och hyresgästen så finns det regler om detta i privatbostadslagen. Det är viktigt att tänka på att det inte får förekomma avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen. Det finns en lagstadgad uppsägningstid på en månad, men det hindrar inte dig från att avtala om en längre uppsägningstid (så länge den är minst en månad).

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga,

Lycka till!

Med vänliga hälsningar, Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo