Vad är uppsägningstiden för ett hyresavtal om lokal?

Hej igen!

Tack för er kloka och tydliga vägledning.

Jag har en följdfråga som gäller lokalen jag hyr

I lagtexten HL, står att en uppsägning av en lokal ska ske senast 9 månader före hyrestidens utgång.

Och i mitt lokalkontrakt står uppsägning av detta kontrakt ska ske minst 9 månader före hyrestidens utgång.

Min fråga till er är, betyder dessa två meningar samma sak eller har de olika betydelser och eller tolkningar? Är ordet senast lika som ordet minst? Kan denna skillnad leda till att jag får rätt att säga upp kontraktet i förtid?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB) som även kallas för hyreslagen.

Ett hyresavtal kan vara ingånget för bestämd eller obestämd tid. Huvudregeln är att om inget annat är bestämt anses ett hyresavtal ingånget för obestämd tid. Hyresavtal som är ingånget för obestämd tid måste sägas upp för att gälla. Vad gäller hyresavtal som är ingånget för bestämd tid måste de också sägas upp för att gälla om hyresförhållandet har varat mer än 9 månader (12 kap. 3 § JB) Jag tolkar din fråga som att du har ett hyrestal som är ingånget för bestämd tid.

Om ett hyresavtal om lokal är ingånget på bestämd tid ska uppsägning ske senast 3 månader i förväg om hyrestiden är lägre än tre månader men lägst 9 månader eller 9 månader i förväg om hyrestiden är längre än 9 månader (12 kap. 4 § andra stycket JB)

Orden senast och minst betyder samma sak i detta sammanhang. Det innebär att om du och din hyresvärd har kommit överens om att du ska hyra lokalen fram till den 1 december 2019 måste du säga upp ditt hyresavtal senast 1 mars 2019. Om du skulle säga upp hyresavtalet redan den 1 januari 2019 kan du inte säga upp hyresavtalet i förtid på grund av att både hyresvärden och hyresgästen är bunden av hyresavtalet tills hyrestidens utgång.

Om du inte skulle säga upp hyresavtalet inom uppsägningstiden finns det en risk att hyresavtalet anses förlängt på obestämd tid om avtalet saknar reglering om verkan av en utebliven uppsägning eller om du som hyresgäst fortfarande skulle använda lokalen en månad efter hyrestidens utgång. Det senare handlande förutsätter att hyresvärden inte ber dig att flytta (12 kap. 3 § tredje stycket JB)

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000