Vad är uppsägningstiden för en stuga som hyrs i andra hand?

Hej!

Jag hyr en liten stuga i andrahand på min hyresvärd tomt och kontraktet är på 12 månader med möjlighet till förlängning. På kontraktet står det också 3 månaders uppsägningstid. Jag frågade om det gällde för mig också och det sa hyresvärden att det gjorde. Sen läste jag något om att 3 månader gäller för hyresvärden och 1 månad för hyresgästen, stämmer detta och är det så i alla fall?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Andrahandsuthyrning:

När en bostad hyrs ut för annat än fritidsändamål regleras det av lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Lagen gäller dock inte om det rör sig om en hyresrätt som hyrs ut i andra hand. Av din fråga så tolkar jag det som att det gäller en privatperson som hyr ut sin bostad. Hyresförhållanden regleras även i jordabalkens (JB) tolfte kapitel, men denna lag blir endast aktuell i de delar då privatuthyrningslagen inte reglerar frågan.

Uppsägningstid:

Privatuthyrninglagens 2 § stadgar att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen i jämförelse med lagen är utan verkan mot denne. Lagen uppställer därmed minimikrav som hyresvärden inte kan avtala bort. Enligt 3 § 2 st samma lag får hyresgästen vid hyresavtal som ingås för bestämd tid säga upp detta att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen. För hyresvärden däremot gäller uppsägningen från det månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte längre uppsägningstid har avtalats.

Sammanfattning:

Enligt privatuthyrningslagen så har du som hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad. Om det dock rör sig om en hyresrätt du hyr i andra hand blir istället JB 12 kap. aktuellt. Du som hyresgäst har då rätt att säga upp hyreskontraktet vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen, JB 12 kap. 5 § 1 st. Uppsägningstiden för en hyresrätt blir alltså tre månader istället för en.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo