Vad är trakasserier?

FRÅGA
Hej, jag undrar vad som krävs för att det ur laglig synvinkel skall räknas som trakasserier? Måste det vara hot om våld eller kan andra hot och beteende som ställer problem på ett upprepat sätt räcka?
SVAR

Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

Trakasserier är en form av diskriminering. I diskrimineringslagen står att trakasserier är när en person genom ett uppträdande kränker någons värdighet och som har samband med den kränkta personens kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap 4 § 4 punkten diskrimineringslagen).

Det behöver alltså varken vara hot om våld eller andra hot.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Emma Frost
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (957)
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?
2021-11-30 Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister
2021-11-27 Vad är kraven för en offentlig tillställning?
2021-11-27 Är det möjligt för en privatperson att genomdriva en lagändring?

Alla besvarade frågor (97543)