Vad är trakasserier?

Hej, jag undrar vad som krävs för att det ur laglig synvinkel skall räknas som trakasserier? Måste det vara hot om våld eller kan andra hot och beteende som ställer problem på ett upprepat sätt räcka?

Lawline svarar

Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

Trakasserier är en form av diskriminering. I diskrimineringslagen står att trakasserier är när en person genom ett uppträdande kränker någons värdighet och som har samband med den kränkta personens kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap 4 § 4 punkten diskrimineringslagen).

Det behöver alltså varken vara hot om våld eller andra hot.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Emma FrostRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo