Vad är tillräckligt för att jag ska kunna kräva ensam vårdnad?

Hej! Mitt ex och jag har en son tillsammans som är strax över ett år gammal. Han har aldrig tagit hand om sonen på nätterna, utan det är jag som har skött det. Vi kom överens på familjerätten om att jag skulle sova över på soffan för att kunna veta säkert att exet klarar av att ta hand om sonen nattetid. Var där inatt och gick in i sovrummet för att kolla läget. Då ligger exet PÅ vår son (bröstkorg, huvud och armar var synligt) och sover för fullt. Jag fick nypa honom för att han skulle vakna. När jag hämtar sonen är han alltid hungrig, och jag får direkt ge honom gröt eller ersättning. Sonen är också smutsig när han varit hos sin pappa och inte avtorkad ordentligt när jag hämtar honom. En gång hade han revor på sina ben och byxor, byxorna fick jag slänga.

Är detta nog för att kunna kräva ensam vårdnad?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar frågan vill jag säga att det är beklagligt att du upplever att din son far illa. Jag ska försöka vägleda dig på ett bra sätt, men jag vill samtidigt säga att det är svårt för mig att veta vad rätten kommer att besluta i ditt specifika fall.

Tillämplig lag

För att bedöma din rätt till ensam vårdnad om er son får vi kolla på Föräldrabalken (FB).

Rätten avgör alla frågor angående vårdnad utifrån vad som anses bäst för barnet

När det kommer till frågan om vem av två föräldrar som ska ha vårdnaden av ett barn gör rätten alltid en individuell bedömning av vad som kan anses vara det bästa för just det barnet (6 kap. 2 § första stycket FB).

Rätten gör alltid en helhetsbedömning av alla omständigheter, både utifrån vad du och ditt ex, har uppgett vid domstolen. I lagen nämns några omständigheter som rätten ska ta särskild hänsyn till (6 kap. 2 § andra stycket FB):

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Det är som tidigare nämnt väldigt svårt för mig att avgöra om de omständigheter som du uppgett är tillräckliga för ensam vårdnad, främst för att jag inte har mer ingående information.

Omständigheten att ditt ex sover på er son

Det är givetvis aldrig bra att lägga sig på ett litet barn eller att det åtminstone finns risk för att det händer. Däremot verkar det utifrån mitt perspektiv inte ha varit någon större fara för barnet, eftersom du uppger att barnets huvud, bröstkorg och armar varit synliga.

Sedan hade jag också behövt veta om detta händer regelbundet eller om det bara hänt någon enstaka gång. Att det hänt en gång kan inte anses tillräckligt för att anse att han inte kan ta hand om er son nattetid. Upplever du att detta sker regelbundet råder jag dig att ta foton att visa för rätten, eller om du kan ta din son till ett sjukhus och få intyg på eventuella skador, blåmärken eller liknande av att ditt ex sover på er son.

Omständigheten att er son är hungrig när du hämtar honom

Att er son är hungrig när du hämtar honom kan vara ett tecken på att ditt ex inte tar hand om honom. Däremot ska det gå ganska långt innan rätten anser att det finns någon fara för barnet även vad gäller denna punkt. Kan du bevisa att er son är undernärd genom läkarintyg har du en relativt bra grund att stå på, annars blir det svårt att hävda vanvård.

Omständigheten att er son är smutsig när du hämtar honom

Detsamma gäller frågan angående att er son är smutsig när du hämtar honom. Kan du få bevisat att er son har så dålig hygien hos ditt ex att han får sår, utslag eller liknande, har du en relativt bra grund att stå på.

Omständigheten att er son hade revor på byxor och ben när du hämtade honom

Jag vet inte vad som hade hänt och varför er son hade revor på byxor och ben när du hämtade honom. Däremot vill det även här till att det sker regelbundet, exempelvis att du genom läkarintyg kan påvisa att er son har sår, blåmärken eller andra tecken på vanvård efter att han har varit hos ditt ex.

Att det hänt någon enstaka gång kan nog tyvärr inte anses tillräckligt.

Er sons behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna

Som du ser i punkt nummer två sägs det också att rätten ska ta särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Det är en väldigt stark regel och det ska mycket till för att du ska få ensam vårdnad om ert barn, särskilt när han är så liten.

Jag kan ha låtit hård när jag utredde du omständigheter du uppgav i din fråga, men faktum är att du måste ha starka och konkreta bevis på att er son faktiskt far illa och blir dåligt omhändertagen när han är hos ditt ex, för att du ska kunna få ensam vårdnad av er son.

Skulle du väcka en talan om ensam vårdnad av er son kommer rätten också att kolla på er samarbetsförmåga

När rätten ska avgöra frågan om vem som ska få vårdnaden kollar de särskilt på föräldrarnas möjligheter att samarbeta kring frågor angående barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Jag har inte fått någon information från dig om att du och ditt ex skulle ha svårt att samarbeta kring frågor angående er son.

Jag vill även höja ett varningens finger för att rätten inte är bunden av din önskan att ge dig ensam vårdnad av er son. De skulle lika gärna kunna ge ensam vårdnad om er son till ditt ex, om du skulle väcka en sådan talan i domstol.

Sammanfattning och mina råd

De omständigheter du har uppgett för mig är enligt min mening inte tillräckligt starka för att du skulle kunna få ensam vårdnad om er son. Kan du genom läkarintyg eller liknande påvisa att er son far illa eller blir dåligt behandlad av ditt ex är dina chanser större.

Däremot vill jag återigen påpeka att detta är min bedömning utifrån den information jag har fått av dig. Det är möjligt att rätten skulle komma fram till en annan bedömning med mer information att gå på.

Utifrån det nyss nämnda och er situation blir mitt första råd att prata med ditt ex. En tvist om ensam vårdnad gynnar sällan någon, varken dig, ditt ex eller er son, förutsatt att han inte är utsatt för verklig fara eller vanvård.

Kan du tillsammans med ditt ex diskutera saken och säga vad du tycker att han gör fel, exempelvis hos familjerätten, och ni tillsammans kommer fram till en bra lösning, så tror jag att det är det bästa.

I andra hand råder jag dig att samla in bevis på att er son far illa eller blir dåligt behandlad hos ditt ex, för att ha en bra grund att stå på i en eventuell tvist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig på bästa sätt för alla inblandade parter!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000