Vad är syftet med max antal pass man för ansöka om enligt passlagen?

Hej! Min fråga angår det faktum att jag numera inte kan resa som vanligt, då jag inte längre är berättigat ett pass. För två år sen blev jag av med mitt pass. Det var mitt tredje pass under en fem års period. Detta innebär att jag numera inte är berättigad ett nytt pass. Jag har arbetat utomlands och därtill rest mycket, då det är en av mina stora passioner. Olyckligtvis har jag både tappat bort pass och blivit bestulen dem. Detta har blivit anmält både till svensk polis och polis i landet där det blivit borta. Hur kan det vara så att jag blir bestraffad trots att jag inte begått ett brott och numera endast kan resa till vissa delar av världen, på provisoriskt pass?

Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Jag förstår det som att du vill få svar på varför regleringen om antal pass man får ansöka om under en viss period ser ut som den gör.

Ansökan om vanligt pass ska avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan, (7 a § passlagen).

Anledningen till varför lagen ser ut såhär är för att det upptäcktes att svenska pass missbrukades genom att andra personer än de som var rätta innehavare använde sig av svenska passhandlingar för att resa vilket ansågs vara en stor säkerhetsrisk, mer information om syftet finner du i prop. 2015/16:81. Det handlar alltså om säkerhetsskäl och att ha förståelse för att passet är en värdehandling som den rätte innehavaren ska ha god uppsikt över. Därför spelar det tyvärr ingen roll om du har begått ett brott eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo