Vad är syftet med gåvobrev?

Vad är syftet med gåvobrev? Jag har läst så mycket jag kan men jag blir ändå inte klokare.

Det framgår att man kan specificera i ett gåvobrev att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Trots det kan en bröstarvinge kräva att gåvan ska räknas som förskott på arv och avräknas? Så vad är då poängen med ett gåvobrev om det inte skyddar mot något?

En förälder har två bröstarvingar. Han har ingen kontakt med sin ena bröstarvinge och sin andra bröstarvinge har det dåligt ställt ekonomiskt. Han vill köpa en bostad till sin ena bröstarvinge som han har god kontakt med och som har dålig ekonomi. Om han då skriver ett gåvobrev att bostaden inte ska räknas som förskott på arv, vad har det då för effekt eller har det ingen effekt alls?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Syftet med gåvobrevet är framförallt för att bevisa att en gåva har givits och för att stipulera eventuella villkor som är förenade med gåvan. Huvudregeln vid gåva till bröstarvinge är att det räknas som förskott på arv om inte annat angivits i gåvobrevet (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Det innebär att om man skänker bort något till bröstarvinge och skriver att det inte ska utgöra förskott på arv är utgångspunkten att det inte är ett förskott.

Inom svensk arvsrätt finns det en stor frihet för arvlåtaren att själv välja vem som ska ärva vederbörande. Det innebär att det finns en möjlighet att skriva ett testamente och testamentera bort sin kvarlåtenskap. Det går däremot inte att göra en bröstarvinge helt arvslös, bröstarvinge har alltid rätt till den s.k. laglotten. Laglotten utgör hälften av arvslotten (dvs. det bröstarvingen skulle ärvt om inget testamente funnits). I 7 kap. 4 § ÄB finns det "förstärkta laglottsskyddet" vilket innebär att gåvor som har givits i syfte att ordna med arv och som är att likställa med ett testamente ska betraktas på samma sätt som ett testamente som inkräktar på bröstarvinges laglott. Dessa blir då ogiltiga i den del som de inkräktar på laglotter och gåvomottagaren kan behöva återbära vad den mottagit.

Sammanfattningsvis finns det inget hinder mot att skänka bort något och ange att det inte ska utgöra förskott på arv. Om det däremot exempelvis inte finns något kvar i boet när givaren avlider kan en bröstarvinge väcka talan vid domstol för att få ut den del som krävs för laglotten.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”