Vad är syftet med den nya sexualbrottslagstiftningen?

Vad är syftet med den nya sexualbrottslagstiftningen och har man sett några brottspreventiva fördelar med den?

Lawline svarar

Hej och tack för dina mycket intressanta frågor!

Den nya sexualbrottslagstiftningen kallas också för samtyckeslagen och finns i 6 kap. brottsbalken (BrB). Jag kommer först att berätta vilka ändringar som har gjorts i den nya lagen och vad syftet är med ändringarna. Sedan kommer jag att besvara frågan om de brottspreventiva fördelarna.

Samtyckeslagen bygger på frivillighet

Tanken är att samtyckeslagen ska bygga på frivillighet. Avgörande för om en handling är straffbar är med andra ord om deltagandet i den sexuella aktiviteten har varit frivilligt eller inte. Detta innebär att det inte längre krävs att gärningspersonen har använt sig av hot eller våld för att exempelvis dömas för våldtäkt. Om det inte finns samtycke till den sexuella aktiviteten är handlingen med andra ord brottslig.

Ansvar vid oaktsamhet gäller för vissa sexualbrott

Utgångspunkten är att det krävs uppsåt hos gärningspersonen för att kunna dömas för brott (1 kap. 2 § första stycket BrB). Att göra någonting uppsåtligen innebär att man gör någonting med avsikt. I den nya sexualbrottslagstiftningen kan man dock dömas för vissa brott redan om man har varit oaktsam. Detta är alltså ett lägre krav än uppsåt. Den nya samtyckeslagen är med andra ord strängare än tidigare sexualbrottslagstiftning.

Syftet med samtyckeslagen är att skydda den sexuella integriteten

Syftet med den nya lagen är att göra det tydligt att varje person själv har rätt att bestämma över sitt egna sexuella umgänge. Genom lagändringarna hoppas regeringen att fler sexualbrott polisanmäls och att det blir fler fällande domar. På sikt hoppas man att antalet sexualbrott ska minska.

Vad har den nya samtyckeslagen fått för effekt?

Eftersom den nya sexualbrottslagstiftningen infördes 2018 är det svårt att säga vad lagändringarna har fått för effekt på längre sikt. Man har dock kunnat se att det har blivit fler fällande domar för våldtäkt. I vissa fall har straffet också blivit strängare för de som döms. Ett problem som fortfarande finns kvar är att det många gånger är svårt att bevisa att en våldtäkt har skett. Detta har alltså inte förändrats efter lagändringen. Om samtyckeslagen har några brottspreventiva fördelar får vi antagligen vänta några år för att se, eftersom det tar ett tag för ny lagstiftning att få någon större effekt.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”