Vad är svävaravtal?

2017-04-03 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vad menas med svävaravtal vid köp av bostadsrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av fast egendom
Svävaravtal, även kallat svävarklausuler, innebär att man vid ett fastighetsköp intar villkor där fastighetsköpets fullbordan eller varaktighet blir beroende av en framtida händelse. Man säger då att äganderätten inte är definitiv utan att det hålls svävande. Sådana villkor är tillåtna förutsatt att de intas i köpehandlingen men får inte uppställas för en längre tid än 2 år. Om längre tid har avtalats är köpet ogiltigt och har ingen tid avtalats anses den vara 2 år. (4 kap 3-4§§ Jordabalken)

Vid köp av bostadsrätt
En bostadsrätt utgör inte fast egendom och omfattas därmed inte av Jordabalken. Svävarvillkor vid köp av bostadsrätt är villkor som ger en av parterna rätt att frånträda köpet. Dessa villkor måste precis som gällande fast egendom tas med i köpeavtalet för att de ska gälla. En vanlig situation är exempelvis villkor som utgör en möjlighet för köparen att frånträda avtalet om köparen inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Köpet hålls alltså "svävande" fast tills att villkoret är uppfyllt eller att sista dagen har passerat.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94235)