Vad är straffvärdet för MDMA?

2019-12-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej hittar inte någonstans straffvärdet på MDMA. Alltså ej i form av ecstasy. En bekant blev tagen med 10g men hittar ingen info om strsffpåföljd. Ex vars går gränsen för normalgrad. Det man hittar på nätet gäller bara praxis för amfetamin, kokain, rohypnol, cannabis och någon till. Det borde väl finnas en tabell över alla olagliga substanser?Mvh Mattias
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag din fråga handlar om straffvärdet för innehav av MDMA, därför blir reglerna i Narkotikalagstiftningen (NSL) tillämpliga.

Hur bestäms straffvärdet för innehav av narkotika?

Enligt svensk rätt är innehav av narkotika kriminaliserat (1 § 1 st. 6 p. NSL). Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL).

Vid bedömningen av de olika graderna ska hänsyn tas till narkotikans art, mängd och övriga omständigheter. Tidigare har domstolarna använt sig av så kallade narkotikalistor vid innehav, men på senare tid har domstolar blivit friare i sin bedömning gällande straffvärdet och kan ta in andra övriga omständigheter i bedömningen, som till exempel narkotikans hantering.

Det gör det kanske mindre förutsägbart, men skapar samtidigt en större flexibilitet för domstolarna att inte enbart kolla på mängd och art. Men i stor väsentlig grad används fortfarande tabellerna för att det inte ska förekomma lokala avvikelser mellan domstolarna.

Narkotikans art (MDMA)

MDMA är en variant av ecstasy, även om MDMA inte har samma egenskaper som ecstasy. Vid en bedömning av straffvärdet ska hänsyn tas till narkotikans art och farlighet, vilket görs i förhållande till annan narkotika.

I ett hovrättsfall var frågan om ett innehav av 25 stycken MDMA tabletter skulle rubriceras som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. För att bedöma detta behövde domstolen jämföra MDMAs art och farlighet med annan narkotika. Domstolen kom fram till att ecstasy ska vid straffvärdesbedömningen jämställas med amfetamin (RH 2012:79).

Mängden narkotika (MDMA)

Praxis visar att gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden går vid ett innehav vid 50 stycken ecstasytabletter. Vid bedömningen av pulver så motsvarar 1 gram pulver 3 stycken tabletter. Ett innehav av 10 gram MDMA (ecstasy) har ett straffvärde som motsvarar fängelse i 1 månad enligt praxis och räknas därför som ett innehav av normalgraden.

Bedömningen i detta fall

Med hänsyn till att domstolarna inte är bundna av de så kallade narkotikatabellerna är det svårt får mig att avgöra vad straffvärdet på 10 gram MDMA ligger på. De övriga omständigheterna kan komma att påverka bedömningen, t.ex. om hen skulle sälja narkotikan. Vilket fall är min bedömning att det rör sig om ett brott av normalgraden och att straffvärdet är runt 1 månads fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (511)
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott
2021-05-12 Narkotikabrott
2021-05-07 Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?
2021-05-06 Vilken roll spelar återfall i påföljdsval vid narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (92181)