Vad är straffet/påföljden för att ha förfalskat en namnunderskrift vid bolån?

2018-01-15 i Övriga brott
FRÅGA
Har ökat vårt bolån med 300 000 kr, med förfalskat medgivande från min fru.Påföljd ? Är tidigare ostraffad gift 2 barn ,ordnade förhållanden och fast anställning ,född 197
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Genom att du har skrivit eller på liknande sätt angett en annan persons namn(din frus), utan personens samtycke, har du framställt en falsk urkund och därmed gjort dig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Det är då fråga om urkunder som enligt lag eller på grund av vedertaget bruk är försedda med underskrift eller annan namnteckning av utställaren. Kravet på urkund uppfylls i ditt fall då jag antar att underskriften som förfalskats intygar att din fru gått med på att höja upp ett lån, utan att hon velat göra det.

Straff/påföljd

Straffskalan för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14. kap. 1 § BrB). I ett liknande fall anförde hovrätten (Svea Hovrätts mål B 2256-12 från den 3 mars 2013) att det sammanlagda straffvärdet av de urkundsförfalskningar den tilltalade hade gjort sig skyldig till motsvarade fängelse i tre månader. Eftersom att den tilltalade inte hade förekommit i belastningsregistret fann hovrätten dock att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom förenad med dagsböter. I ditt fall rör det sig om en enstaka urkundsförfalskning, vad jag vet, och i det hänseendet bör straffvärdet vara lägre än för gärningspersonen i det aktuella fallet. Domstolen kommer att beakta dina ordnade förhållanden, barn och din fasta anställning i straffmätningsvärdet (29 kap. 5 § BrB). Fängelse torde vara uteslutet men villkorlig dom förstärkt med dagsböter eller åtminstone en av dessa två kan ses som lämpliga påföljder för dig. Det hela är dock upp till en domstol att avgöra, utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i ditt fall.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98676)