Vad är straffet vid försäljning av narkotika?

Mamman till min sambos son har hittat droger och diverse tillbehör samt pengar i sin 20 åriga sons rum. Tydligt att han langar. Vad göra? Gå till polisen. Vilket straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information kring vilket straff sonen kan få vid överlåtelse och brukande av narkotika samt hur man bär sig åt för att genomföra en anmälan. Jag kommer i mitt svar använda mig av narkotikastrafflagen och brottsbalken.

Påföljder vid narkotikabrott

När det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis.

- För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader.

- För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.

- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.

Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.

Straffrabatt

Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder, detta finner du i 29 kap. 7 § brottsbalken. Bestämmelsen grundar i ett allmänt handlingsmönster att man ska, om möjligt, hålla ungdomar utanför fängelserna, och om fängelse inte kan undvikas ska vistelsen där vara kortvarig. Dock skall här nämnas att detta just nu är uppe för diskussion i regeringen, om detta skall tas bort eller inte. Därmed kan det vara att detta lagrum ej är aktuellt längre fram vid en lagändring.

Anmälan vid misstänkt brottslighet

Vid misstanke om brottslighet bör en polisanmälan göras. Enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för polisen. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112. Den som säljer narkotika utsätter både sig själv och andra för risker, därmed är en polisanmälan att rekommendera.

Sammanfattning

Det är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli. Beroende på mängden narkotika som är hittad kan det blir en fråga om grovt narkotikabrott, även eftersom att misstankar finns att sonen överlåter narkotika. Till frågan vad man kan göra om man misstänker brott är en polisanmälan att rekommendera.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine LovborgRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”