FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott15/12/2019

Vad är straffet om jag inte är folkbokförd på rätt adress?

Hej Jag har bostad och min Address är till järfälla........Jag jobbade på annan ort, Tranås men fick sluta och är nu arbetslös. Jag jobbade där drygt ett år och hade dubbelt boende.

Sedan jag blev arbetslös har jag tillbringat mesta tiden hos min 89 åriga mor som behöver hjälp. Min post har jag eftersänd till hennes adress. Innan jag blev arbteslös veckopendlade jag ganska ofta till min mor. Jag söker job och då i första hand i Stockholm dör efterfråga PÅ MIN KUNSKAP finns. Jag vill ju inte sälja min lägenhet iom om jag får job måste jag ju ha ett boende. .

a) måste jag skriva mig hos min mamma eller kan jag fortsätta vara skriven i Järfälla.

b) vad är påföljden om om jag inte skriver mig hos min mamma trots jag måste det enligt lagen

c) jag är 61,5 år och om pensionerar jmig vid 62.Men fortsätter jobba med tillfälliga uppdrag eller så.Dvs mycket tid kommer tillbringas hos min mamma (så länge hin lever) men en del i järfälla,,,,Var skall jag i så fall vara skriven. jobben jag kan få är ju i Stockholm

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna här typen av frågor regleras främst i folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den adress i den kommun där han eller hon anses vara bosatt. Detta är folkbokföringsorten (6 § folkbokföringslagen). En person anses vara bosatt på den adress där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Den som kan anses vara bosatt på fler än en adress anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslagen). När en person som tidigare varit folkbokförd i Sverige flyttar, ska denne inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket (25 § folkbokföringslagen).

Skatteverket, den myndighet som ansvarar för folkbokföringen, får besluta att förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt denna lagen, att antingen göra en sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring (31 § folkbokföringslagen). Detta kan förenas med vite för den som inte följer myndighetens uppmaning (37 § folkbokföringslagen). Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslutet om folkbokföring eller underlåter att folkbokföra sig, kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (42 § 1 st folkbokföringslagen).

Ovanstående innebär följaktligen att du ska vara skriven på den adress där du har din dygnsvila. Att inte följa det lagen stadgar är ett brott som kan föranleda böter eller fängelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,


Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo