Vad är straffet för stöld?

FRÅGA
Hur långt fängelsestraff får man ifall man gör inbrott på ett Apotek samt stöld från Apoteket?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!

Att göra inbrott i butik kan vara olagligt, och utgöra brottet olaga intrång (4 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). För det brottet krävs att att någon intränger olovligen i en lokal, t.ex. ett kontor, en fabrik, eller en annan byggnad. För detta brott kan man bara dömas till böter, och alltså inte till fängelse.

För stöld döms den som olovligen tar något från någon annan, med syfte att själv tillägna sig det stulna (8 kap. 1 § BrB). Straffet för stöld är fängelse i högst två år.

Om stölden avser ett stort värde, begåtts som en del i systematisk brottslighet eller begåtts med hjälp av vapen kan man istället dömas för grov stöld till fängelse i minst sex månader och som mest sex år (8 kap. 4 § BrB).

Om någon gör sig skyldig till både olaga intrång och stöld döms den personen bara för stöldbrottet, då stöldbrottet konsumerar intrånget. Den som begår stöld av normalgraden samt inbrott i butik döms alltså till som mest två års fängelse, om inte stöldbrottet är grovt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91356)