FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB03/05/2019

Vad är straffet för stöld?

Jag skulle handla på Åhléns och hade min dötter med mig,tog jag barnkläder för 2400kr,jag skulle betala men min dötter behövde toalleten och då glömde att betala, personalen grep mig, kalade polis. jag vill veta vad är straffen på den snälla svara mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Stöld (8 kap 1 § Brottsbalk) för 2400 kronor utgör stöld av normalgraden, påföljden är böter upp till två års fängelse. När man döms för stöld finns en presumtion mot fängelse, det innebär att i normalfallet så dömer man inte ut fängelse utan böter. Denna presumtion kan brytas, om man till exempel dömts flera gånger för samma brott, eller om brottet är att se som extra allvarligt. När man dömer någon till böter så utgår man bland annat från personens inkomst, personer med lägre inkomst får lägre böter, och personer med högre inkomster betalar högre böter.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare