Vad är straffet för smuggling av narkotika?

Hej! Vad är de rekvisiten för narkotikasmuggling 3 § 1 st. och 6 § 1 st. lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Har problem med hur man sätter ihop två paragrafer.

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna typ av fråga regleras mycket riktigt i lag (2000:1225) om straff för smuggling.

3 § 1 st fastställer att den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år. 6 § 1 st säger oss dock att om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms den tilltalade för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år.

3 § 1 st ger oss påföljden för smuggling. Påföljden utvidgas dock av 6 § 1 st om det avser smuggling av narkotika.

Hoppas att svaret varit till hjälp, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”