Vad är straffet för smuggling av icke-narkotikaklassade läkemedel?

2020-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA
Vad är straffet för smuggling av mediciner som inte är narkotikaklassade?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om smuggling finns i Lagen om straff för smuggling. Den som för in vissa läkemedel till Sverige utan tillstånd kan dömas för smugglingsbrott. Det kan dock finnas olika restriktioner beroende på vilket läkemedel det är, vilket land det kommer ifrån och hur det ska föras över gränsen.

Straff för smugglingsbrott

För den som döms till smugglingsbrott är straffet böter eller fängelse högst 2 år (3 § smugglingslagen). Därav utdöms vid ringa brott alltid böter (4 § smugglingslagen) eller om brottet bedöms som grovt fängelsestraff om lägst 6 månader och högst 6 år (5 § smugglingslagen). Vid grovt brott föreligger ofta organiserad brottslighet.

Straffbedömningen

Bedömning som görs av domstolen tittar på de individuella omständigheterna exempelvis vilken typ av läkemedel det är och hur stora mängder som införts i landet. Det är därför svårt för mig att ge ett mer specifikt svar på din fråga.

Sammanfattningsvis, beroende på vilket läkemedel det är och varifrån det smugglas ifrån kan straffet bli böter eller upp till fängelse i 6 år.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll