Vad är straffet för ringa stöld?

8 kap. 2§ BrottsbalkenHej

Snattade på Ica för 180 kr

Har inkomst 28.000

Min fru 14.000:- per månad

Uppgivit förmögen 125.000

Erkänt allt

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag tolkar din fråga rätt, så har du blivit tagen för stöld för 180 kr, och erkännt allt.

Det brottet som kommer att aktualiseras är ringa stöld. (8 kap. 2 § Brottsbalken). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

I sverige så finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt som möjligt undvika fängelse. (se 30 kap. 4 § Brottsbalken)
I ditt fall rör det sig om ett så lågt belopp, så det kommer med största sannolik att utdömas böter.

Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken)

Exakt vad bötesbeloppet kommer att landa på i ditt fall kan jag inte svara exakt på, då I ditt fall kommer förmodligen det lägsta dagsbotstraffet att utdömas. Dock ka

Den exakta storleken på din bot är svårt för mig att avgöra, då domstolen avgör varje enskilt fall för sig, där de väger in andra faktorer än endast ditt lönebelopp. Du kommer dock förmodligen att hamna på den lägre delen av skalan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”