Vad är straffet för rånförsök?

Försökt till rån? Vad är straffet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För försök till brott döms den som påbörjat utförandet av ett brott utan att det fullbordats. Ett krav för att bli dömd för försök är att det är särskilt stadgat att försök till brottet är straffbelagt (23 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB). Såväl rån som grovt rån är brott som det finns särskilt stadgat att är straffbara även vid försök (8 kap. 12 § BrB). Den som döms för försök till ett brott kan som straff dömas högst till vad som gäller för fullbordat brott (23 kap. 1 § andra stycket BrB).

Straffet för rån är lägst ett års fängelse och högst sex års fängelse (8 kap. 5 § första stycket BrB). För grovt rån är straffet lägst fem års fängelse och högst tio års fängelse (8 kap. 6 § första stycket BrB). Samma straffskala gäller för försök till brotten, enligt ovan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo