Vad är straffet för personrån?

FRÅGA
Hur länge får man fängelse för person rån
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Personrån är ett brott som stadgas i 8:5 BrB (Brottsbalken) tillsammans med andra andra arter av rån. Där framgår att straffet för rån är fängelse i lägst ett år och högst sex år. Är rånet med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig karaktär döms man inte för rån utan till ett annat brott som förfarandet innefattar.

I 8:6 BrB föreskrivs att om rånet är att betrakta som grovt döms man till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Rånet anses vara grovt om våldet varit livsfarligt eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om han eller hon visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84294)