Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

2021-08-31 i Övriga brott
FRÅGA
Tja, jag är 17 år och lånade min kompis lägg som är 18 år och blev påkommen av missbruk av urkund. Hur hårt kommer mitt straff bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad du kommer få för straff för att ha gjort dig skyldig till "missbruk av urkund". Tillämplig lag är brottsbalken (BrB).

Missbruk av urkund regleras i 15 kap. 12 § BrB. Detta kallas även för osant intygande eller identitetsstöld och innebär att en person använder någon annans eller låter någon annan använda en legitimationshandling eller dylikt för att utge sig vara någon personen inte är. Det kan även handla om att använda en kopia av en sådan handling men påstå att den är äkta.

För att dömas för handlingen krävs det att det föreligger uppsåt samt att åtgärden "innebär fara i bevishänseende" (det vill säga att det är troligt att någon blir lurad av handlingen). Eftersom du blev påkommen av att ha lånat din kompis legitimation, förutsätter jag att du använt legitimationen och därmed föreligger uppsåt.

Det föreligger vanligtvis fara i bevishänseende vid utlånad legitimation och därav utgår jag från att det föreligger även här.

Straffet för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är grovt, är straffet fängelse i högst 2 år (15 kap. 12 § BrB).

Vid bedömningen av straffet beaktas flera faktorer, varför det är svårt för mig att avgöra hur hårt ditt straff kommer bli.

Men det föreligger presumtion mot fängelse, det vill säga att domstolen ska bedöma lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Troligtvis kommer du därför dömas till böter, men som sagt vet jag inte alla omständigheter som föreligger i fallet och kan därför inte garantera något.

Men hoppas detta gav dig någorlunda svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Du kan även boka tid hos en av våra jurister för vidare rådgivning på www.lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96487)