Vad är straffet för innehav av ecstasy?

2020-10-10 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Jag beställde 5 st ecstasy på 240mg/tab , fick besöka polisen. Vad är straffet för 5 piller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande narkotika och straffet för narkotikainnehav regleras främst i narkotikastrafflagen (NSL), men även brottsbalken (BrB) innehåller relevanta bestämmelser för frågan.

Narkotikabrott
Att inneha ecstasy är att anse som ett narkotikabrott (1 § p. 6 NSL). Huvudregeln för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. Bedöms narkotikabrottet som ringa, är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I ditt fall skulle brottet anses som ringa, eftersom gränsen för normalgraden vad gäller innehav av ecstasy brukar ligga på 5 gram. Med tanke på att dina 5 tabletter innehåller 240 mg vardera, totalt 1200 mg (1,2 gram), når du inte upp till gränsen för normalgraden och brottet klassas därmed som ringa narkotikabrott.

Bedömning av straffet
Som ovan nämnt är straffet för ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst 6 månader. Det är dock svårt för mig att bedöma hur utfallet skulle bli i din situation. Det är många faktorer som kan påverka bedömningen av straffvärdet och det är domstolen själv som bedömer vilka faktorer som är avgörande. Om det finns omständigheter som kan anses vara förmildrande eller försvårande, kan straffet påverkas både uppåt och nedåt i skalan (29 kap. BrB). Exempel på en försvårande omständighet som kan leda till en skärpning av straffet är om man exempelvis har blivit dömd tidigare (29 kap. 4 § BrB). En förmildrande omständighet som skulle kunna leda till en sänkning av straffet är till exempel att man till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § p. 2 BrB).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffet och den bedömningen görs utifrån varje enskilt fall. Enligt min bedömning är detta att anse som ett ringa narkotikabrott och du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (529)
2021-06-24 När får polisen kräva ett urinprov?
2021-06-21 Narkotikabrott
2021-06-17 Lägga ned förundersökning pga bristande bevisning vid narkotikabrott?
2021-06-11 Narkotikaklassat läkemedel, Citodon

Alla besvarade frågor (93333)