Vad är straffet för hot mot tjänsteman?

2019-12-25 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är straffet för hot mot tjänsteman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i brottsbalken (BrB).

Straffet för hot mot tjänsteman är för närvarande böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt (t.ex. om gärningen innefattat allvarligt våld, eller om gärningen innefattat hot med exempelvis ett vapen) döms man för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, se 17 kap. 1 § BrB.

Från och med 1 januari 2020 sker vissa ändringar i 17 kap. 1 § BrB. Straffet för hot mot tjänsteman är fortfarande böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms man däremot efter 1 januari 2020 till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (732)
2020-02-18 Kan ett vittne ändra sin berättelse vid domstolen?
2020-02-09 Vad kan hända vid missad mönstring?
2020-02-08 Varför sätter banken stopp för transaktion från utlandet?
2020-02-05 Vad är påföljden för grovt dopingbrott?

Alla besvarade frågor (77203)