FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/12/2018

Vad är straffet för hets mot folkgrupp?

Vad kan man få för straff för hets mot folkgrupp?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken. Det förekommer i tre svårhetsgrader, ringa brott, brott av normalgraden, och grovt brott. För ringa brott är straffet böter, för brott av normalgraden är straffskalan mellan 14 dagars fängelse och 2 års fängelse, och för grovt brott ligger straffskalan mellan 6 månaders fängelse och 4 års fängelse. Vid bedömningen av brottets svårhet beaktas bland annat hur hotfulla eller kränkande uppgifterna varit och hur stor spridning de fått.

Förutom att brott kan resultera i böter eller fängelse så finns det även möjlighet för en dömande domstol att döma ut så kallad villkorlig dom eller skyddstillsyn (27 och 28 kap. brottsbalken). Dessa straff används oftast när det bedöms att påföljden för ett brott bör bli strängare än böter men där man inte vill använda sig av fängelsestraffet. I praktiken kommer villkorlig dom och skyddstillsyn ofta på fråga för brott där straffvärdet anses ligga på fängelse i lägre än ett år. Villkorlig dom och skyddstillsyn kan ibland förenas med dagsböter.

Vilket straff man får för hets mot folkgrupp varierar alltså utifrån hur grovt brottet anses vara. Ett ringa brott resulterar endast i böter. Ett brott av normalgraden anses i regel aldrig ha ett högre straffvärde än fängelse på ett fåtal månader, på grund av detta kan villkorlig dom komma på fråga i sådana fall. Det är teoretiskt möjligt att dömas till fängelse för hets mot folkgrupp om det bedöms vara ett grovt brott, men det lär krävas väldigt mycket för att det ska anses ha gått så långt att fängelse kommer på fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare