Vad är straffet för försök till grovt koppleri och förberedelse till grovt koppleri?

Vad är straffet för försök till grovt koppleri? Och vad är straffet för förberedelse till grovt koppleri?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga, denna kommer härefter att benämnas som "BrB".

Den som gör sig skyldig till koppleri kan dömas till fängelse i högst fyra år. Är brottet att anses som grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst två år och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. 12 § BrB). Precis som du nämner i din fråga kan man även dömas för försök eller förberedelse till koppleri ( 6 kap. 15 § BrB). Jag kan inte med säkerhet svara på vad påföljden blir eftersom det alltid görs en bedömning i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen.

Försök

Däremot får straffet för försök till brott sättas högst till vad som gäller för fullbordat brott, dvs. högst det straff som gärningsmannen hade fått om hen hade lyckats med brottet. Vidare får straffet inte sättas under fängelse om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver, vilket är fallet för ex. grov koppleri (23 kap. 1 § 2 st BrB).

Förberedelse

När det gäller straffet för förberedelse ska det sättas under den högsta gränsen för brottet och det får vidare även sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Ex. är straffet för grovt koppleri fängelse i lägst två år, den som gör sig skyldig till förberedelse till koppleri får dömas till fängelse i ex. ett år. (23 kap. 2 § 4 st BrB). Vidare om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen är mindre allvarlig ska personen i fråga inte dömas till ansvar ( 23 kap. 2 § 5 st BrB).

Som tidigare nämnt kan jag inte med säkerhet säga vad straffet blir för någon som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till grov koppleri men jag hoppas ändock att mitt svar gav någorlunda vägledning i din fråga! Om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”