Vad är straffet för förberedelse till och försök till rån?

FRÅGA
Vad är straffet för förberedelse till och försök till rån?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går inte på förhand att veta exakt vad straffet blir för ett visst brott, då det i lagen endast föreskrivs en straffskala. Straffet som faktiskt följer kan sedan dessutom påverkas av exempelvis förmildrande omständigheter, som kan medföra att ett lindrigare straff än lägsta i straffskalan döms ut (29 kap. 3 § andra stycket brottsbalken).

För försök och förberedelse utgår man ifrån straffskalan som är föreskriven för fullbordat brott. För rån av normalgraden föreskrivs fängelse lägst ett och högst sex år (8 kap. 5 §). Försök och förberedelse till rån är särskilt kriminaliserat (8 kap. 12 §), och straffet kan inte överstiga vad som kan följa på fullbordat brott, alltså sex års fängelse (23 kap. 1 § andra stycket för försök, och 2 § tredje stycket för förberedelse). För förberedelse ska straffet uttryckligen sättas under vad som högst kan följa fullbordat brott.

Straffet kan i och för sig bli mindre än fängelse, men brottet rån är ändå så allvarligt att det är tillåtet att ge fängelse i flera år för både försök och förberedelse.

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (703)
2021-05-12 Stöld om jag passerat larmet i butiken utan att betala?
2021-05-10 Stöld eller ringa stöld? Användning av hjälpmedel vid stöld i butik
2021-05-09 Ringa stöld när jag glömde varan i min ficka?
2021-05-04 Hur mycket skulle dagsböter för ringa stöld hamna på?

Alla besvarade frågor (92198)