Vad är straffet för fem gram heroin?

Vad är straffet för 5 gram heroin

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (NSL).

Narkotikabrott

Den som olovligen

överlåter narkotika,framställer narkotika som är avsedd för missbruk,förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, ellerinnehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

har gjort sig ansvarig för narkotikabrott (NSL 1 §).

Av din fråga så framgår det exempelvis inte om heroinet har överlåtits, sålts, brukats eller om det rör sig om en annan befattning av heroinet. Jag utgår dock från att heroinet har hanterats på ett sådant sätt att handlandet uppfyller rekvisiten i NSL 1 §.

Narkotikabrott av normalgraden

Ifall det med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, så ska personen istället dömas till ringa narkotikabrott (NSL 2 §).

I förarbetena till NSL står det att när det gäller heroin så måste de starkt vanebildande egenskaperna hos dessa preparat beaktas. Endast enstaka innehav av en obetydlig mängd av dessa preparat bör bedömas som ringa brott.

Högsta domstolen har även bedömt att innehav av 0,17 gram heroin har bedömts som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193).

Därmed är det högst troligt att det rör sig om narkotikabrott av normalgraden pga. mängden narkotika. Av din fråga framgår det inte om heroinet var för eget bruk eller inte, men om det var till försäljning så bör det också vara en sådan omständighet som förstärker uppfattningen att det rör sig om narkotikabrott av normalgraden.

Straffet för narkotikabrott av normalgraden

Den som har gjort sig ansvarig till narkotikabrott av normalgraden döms till fängelse i höst tre år. Det lägsta fängelsestraffet är fjorton dagar.

Högsta domstolen har uttalat att narkotikabrott är ett artbrott som normalt ska föranleda fängelsestraff (se NJA 1997 s. 522). I förarbetena så står det dock även att villkorlig dom i förening med samhällstjänst eller skyddstillsyn bör i särskilda fall även vid artbrott kunna ersätta kortvariga fängelsestraff. Högsta domstolen har vid innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin bestämt påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst (NJA 2017 s. 45).

Jag har dock för lite omständigheter för att kunna besvara frågan om vad det specifikt kommer bli för straff, då jag exempelvis inte vet om det rör sig om ett innehav, försäljning eller eget bruk. Utgångspunkten är dock som sagt ett fängelsestraff, men jag har inte möjlighet att klargöra hur långt ett sådant fängelsestraff skulle bli.

Sammanfattning

Det bör röra sig om narkotikabrott av normalgraden när det rör sig om fem gram heroin. Straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i upp till tre år. Jag har dock inte tillräckligt med omständigheter för att avgöra om det kan bli ett annat straff, så som exempelvis villkorlig dom i förening med samhällstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”