Vad är straffet för att köra bil med cannabis i blodet?

Vad är straffet om man åker fast körandes bil med 0.00003 thc i kroppen? Alltså rökt cannabis några dagar tidigare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka brott?

De brott du kan göra dig skyldig till enligt din beskrivning är huvudsakligen:

- Rattfylleri (4§ lag om straff för vissa trafikbrott) och
- Narkotikabrott (1§ 6 punkten, narkotikastrafflagen).

Rattfylleri

I lagen står det att man kan dömas för rattfylleri om den som framför en bil efter att ha intagit narkotika (exempelvis cannabis), om det finns narkotiska ämnen kvar i blodet under färden. Straffet för detta är dagsböter eller fängelse högst sex månader. Brottet kan anses som grovt, om exempelvis framförandet av fordonet har inneburit påtaglig fara för säkerheten (4a§ 3 p, lag om straff för vissa trafikbrott).

Narkotikabrott

Den som olovligen brukar narkotika kan dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. I ditt fall skulle det med stor sannolikhet rubriceras som ringa narkotikabrott utifrån mängden och sorten, och straffet för det är dagsböter eller fängelse i högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). I förarbetena till lagen framgår att eget bruk i huvudsak är att anses som ringa, oberoende av vilken sort.

Straffvärdet

Det är domstol, även ibland åklagaren, som bedömer straffvärdet på den brottsliga gärningen, och därför är det svårt för mig att med någon definitiv säkerhet ge dig ett svar på detta. Mest sannolikt ligger dock straffvärdet för dessa två brott på bötesnivå, och alltså inte fängelsenivå.

Dagsböter beräknas utifrån två aspekter, dels din inkomst, dels straffvärdet på brottet (25 kap. 2§ brottsbalken). Man kan få mellan 30-150 dagsböter, och varje dagsbot kan hamna på mellan 50-1000 kr. Beloppet bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden. Man multiplicerar alltså antalet dagsböter (ex. 30 st) med en viss summa som fastställs utifrån ekonomiska förhållanden (ex. 50 kr).

Ringa narkotikabrott vid eget bruk leder nästan uteslutande till det lägsta dagsbotsbeloppet, alltså 30 dagar. Likaså rattfylleri av normalgraden. Tjänar man ingenting utan lever på existensminimum, blir summan bestämd efter detta, till det lägsta beloppet på 50 kr. Då skulle det totala beloppet bli 1 500 kr.

Sammanfattningsvis

Utgångspunkten är att det är olagligt att bruka narkotika, och att köra efter att man intagit narkotika om det finns något kvar i blodet. Jag tolkar alltså lagen som att det skulle vara olagligt att köra en bil om polisen kan påvisa att det finns narkotika kvar i blodet vid färden. Det finns alltså ingen nedre gräns för hur mycket narkotika man får ha i blodet vid färd.

Det är svårt för mig att säga mer exakt vad straffet skulle bli. Min erfarenhet är dock att fängelse inte döms ut i dessa fall, och att dagsbotsbeloppet vid både ringa narkotikabrott och rattfylleri kan hamna på mellan 40-60 st. Summan avgörs som sagt av dina ekonomiska förhållanden.

Kom ihåg att om du misstänks för ett brott har du alltid rätt att biträdas av en försvarare, antingen en offentlig som staten huvudsakligen bekostar, eller en privat försvarare som du själv får bekosta. En försvarare kan hjälpa dig med denna typ av juridiska problem.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo