Vad är straffet för att använda någon annans körkort?

2021-09-20 i Övriga brott
FRÅGA
Min 17 åriga vän lånade i helgen sin andra väns körkort, men visade inte upp det i första början utan gick in utan att vakten såg, när hon väl var där inne följde vakten med ner, för hon tidigare hade blivit utkastad under dagen när hon inte hade ett Id kort. Vakten började pressa på att hon skulle visa leg och hon letade och tog sedan upp i press id kortet, hon sa först det är jag, det är jag, sedan sa hon jag har tagit fel. Vad är straffet för detta? Vad har man för rättigheter?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din kompis har gjort sig skyldig till missbruk av urkund

Som jag förstår det har din vän använt någon annans legitimation. Den som missbrukar någon annans identitetshandling gör sig skyldig till missbruk av urkund, om det innebär fara i bevishänseende (15 kap. 12 § Brottsbalken (BrB)). Fara i bevishänseende innebär ett krav på att det ska vara möjligt att legitimationen kan komma till användning som bevis i något sammanhang och att det är rimligt att så sker. I och med din vän har använt någon annans legitimation för att komma in/legitimera sig, så uppfyller din kompis alla förutsättningar för att ett brott ska anses vara begånget. För straffansvar krävs dock också uppsåt, vilket i enkla ordalag innebär att din kompis måste ha använt din andra kompis körkortet med "vilje". Om hon väljer att vidhålla invändningen om att hon tagit fel, får domstolen pröva rimligheten i den.

Sannolikt kommer påföljden bli ett bötesbelopp men åklagaren kan också besluta om åtalsunderlåtelse om din kompis väljer att erkänna

Missbruk av urkund föreskriver ett straff på böter eller fängelse högst sex månader. Sannolikt kommer påföljden bli ett bötesbelopp. Vanligtvis brukar det dock sluta med åtalsunderlåtelse för ungdomar under 18, vilket innebär att brottet utreds men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret och finns kvar i tre år. (3 och 7 §§ Lag om belastningsregister). En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkta personen har erkänt. (Se 20 kap. 7 § Rättegångsbalken (RB) och 16-17 §§ Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)).

Rätt att veta vad man är misstänkt för, rätt till försvarare och rätt till tystnad

När ett brott är begånget påbörjas en utredning av brottet (förundersökning) (23 kap. 1 § RB). Om din kompis är misstänkt för brottet, kommer hon att bli kontaktad av en polis eller åklagare. Under ett förhör kontrollerar polisen den misstänktes identitet och förklarar vilket brott denne är misstänkt för. Det finns då möjlighet att lämna sin berättelse av det som inträffat samt inställningen till brottet (23 kap. 18 § RB). Den som är misstänkt har rätt till en advokat (21 kap. 3 § RB) samt att vara tyst. När den som är misstänkt är under 18 år, ska också dennes vårdnadshavare kontaktas och kallas till förhör. (5 § LUL).

Sammanfattningsvis riskerar din kompis att dömas för missbruk av urkund där straffet är böter eller fängelse högst sex månader. Om din kompis väljer att erkänna, skulle åklagaren kunna besluta om åtalsunderlåtelse där det varken blir åtal eller rättegång, men brottet kommer antecknas i belastningsregistret.

Hoppas det var svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96397)