Vad är straffet för 50 gram marijuana?

2019-03-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Min dotter 30 år har Gömt marijuana 50 g i sitt hem mot sin vilja blev mer eller mindre tvingad är ej själv missbrukare. Aldrig dömd för något annat. Någon har skvallrat och nu ska hon på förhör. Kan hon bli dömd till fängelse
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Jag kommer i mitt svar att fokusera på att besvara din fråga om huruvida din dotter kan dömas till fängelse för innehavet av narkotikan. Det finns ju en möjlighet att hon inte döms alls, om det framkommer de omständigheter du redogjort för (att hon någon annan förvarat narkotikan och att hon blivit tvingad till det). Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL).

Innehav av narkotika kan ge böter eller fängelse

Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § NSL). Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till vilken sorts narkotika det rör sig om, hur farlig den är, samt mängden narkotika (2 § NSL). Ett innehav av en mindre mängd narkotika för eget bruk räknas som ringa narkotikabrott.

När det gäller cannabis går gränsen för ringa narkotikabrott vid just 50 gram. Straffet för innehav av 50g cannabis är enligt praxis 140-150 dagsböter.

Sammanfattningsvis kan din dotter dömas för ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Om brottet bedöms som ringa är straffet för innehav av 50 gram cannabis 140-150 dagsböter. Skulle det däremot röra sig om något mer är risken att det räknas som ett narkotikabrott av normalgraden, för vilket utgångspunkten är att fängelsestraff ska utdömas. Om din dotter döms för narkotikabrott av normalgraden kommer det däremot att röra sig om ett kortare fängelsestraff för vilket det är mycket möjligt att det omvandlas till villkorlig dom förenat med samhällstjänst.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (395)
2020-02-29 Röka en joint
2020-02-23 Är försäljning av lustgas lagligt?
2020-02-23 Ansvar för innehav av narkotika
2020-02-17 Kan flera ringa narkotikabrott åtalas som narkotikabrott av normalgrad? och lite om beviskrav.

Alla besvarade frågor (77577)