Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?

FRÅGA
Hej.Jag undrar vad som är skillnaden på övergrepp och våldtäkt. Jag blev utsatt för vad jag kallar övergrepp men som en kompis hävdar är våldtäkt för några år sedan. Jag somnade efter en fest och vaknade då en "kompis" hade börjat runka av mig när jag sov. Av någon anledning känns det viktigt att veta vad som gäller då utredningen lades ner på grund av brist på bevis.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du undrar om den händelsen du blivit utsatt för är att klassa som ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, i lagens mening.

Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?

En våldtäkt är enligt brottsbalkens 6 kap 1 § (här) när en person har samlag eller utför någon annan sexuell handling, jämförlig med samlag, med en person som inte deltar frivilligt. Exempel på sexuella handlingar jämförliga med samlag är anala eller orala samlag, penetration med till exempel föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i beröring med varandra.

Med sexuellt övergrepp menas, enligt brottsbalkens 6 kap 2 § (här), sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag, det vill säga handlingar som inte faller under 1 §. Det är exempelvis fall där den ena personens kön rör den andra personens kropp.

Det som dock avgör om brottet ska rubriceras som våldtäkt eller sexuellt övergrepp är vilken art av sexuell kränkning det är fråga om och inte handlingen i sig. I ditt fall är det ett gränsfall mellan dessa brott. Handlingen i sig finns visserligen inte uppräknad bland exempel på handlingar jämförliga med samlag, men skulle kunna innebära en sådan sexuell kränkning att det ändå klassas som våldtäkt istället för ett sexuellt övergrepp. Jag kan tyvärr inte ge ett direkt svar på vad det klassas som i ditt fall, men det är en fråga du kan ställa till poliserna eller åklagaren som drev förundersökningen.

Överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningen

Något du kan göra om du är missnöjd med polisens eller åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen är att begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89960)