Vad är skillnaden mellan stöld och rån?

Hej.

Jag blev misshandlad och rånad av två okända gärningsmän. Resultatet av detta blev att jag blev slagen, sparkad och strypt till jag tuppade av. När jag vaknade upp insåg jag att jag även hade blivit av med ett par hörlurar och klocka.

Rubriceringen blev rån. Är detta rätt? Jag anser att jag blev utsatt för grov misshandel och rån.

Skälet till min fråga är att på grund av rubriceringen så har jag ej rätt till skadestånd från min hemförsäkring.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag beklaga det du blivit utsatt för.

Jag tolkar frågan som att du undrar om rån är rätt rubricering för brottet. För att besvara detta kommer jag i huvudsak att redogöra för skillnaden mellan stöld och rån. Dessa brott finns reglerade brottsbalken (1962:700) (BrB).


Stöld eller rån?

Stöld innebär att gärningsmannen olovligen tar något från någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska dessutom innebära ekonomisk skada för brottsoffret. Straffet för böter är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB).

Om gärningspersonen stjäl något och i direkt samband med detta använder våld eller hot mot brottsoffret, aktualiseras rån istället för stöld. Straffet för rån är fängelse i lägst ett och högst sex år (8 kap. 5 § BrB). Om det våld som har använts är av mindre allvarlig art är det dock inte fråga om rån. Att till exempel rycka något från en annan person eller att knuffa till någon är normalt inte tillräckligt, men det våld som du beskriver bör absolut anses vara tillräckligt grovt för att omfattas av rånparagrafen.

Det kan alltså sägas att ett rån är en stöld som innefattar inslag av våld eller hot. Om gärningsmännen hade begått samma handling men utan att använda våld, hade brottsrubriceringen rimligtvis blivit stöld. Om handlingen hade varit densamma men utan tillgreppet av dina ägodelar, hade det lutat åt misshandel. Eftersom att gärningsmännen i ditt fall har använt våld mot dig i anslutning till en stöld, är det sannolikt att rån är den korrekta brottsrubriceringen.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Om något är oklart eller om fler funderingar uppstår är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo