Vad är skillnaden mellan missbruk av urkund och brukande av falsk urkund?

2019-03-08 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan missbruk av urkund och brukande av falsk urkund?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB).

Jag vill börja med att nämna att en urkund kortfattat kan beskrivas som en handling som anger något och har betydelse som bevis i rättsliga angelägenheter.

Brukande av falsk urkund berör användning av en falsk urkund

Brukande av falsk urkund är ett förfalskningsbrott som finns i BrB 14:10. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, t.ex en urkund, signatur eller ett märke. Två exempel på brukande är att man hänvisar till en falsk urkund som om den vore äkta eller använder falska sedlar som betalningsmedel.

Missbruk av urkund berör sanningslöst användande av äkta urkunder

Missbruk av urkund är ett sanningsbrott som finns i BrB 15:12. Det finns två former av detta brott. Den första varianten innebär att man åberopar en äkta urkund genom att nämna fel person som den urkunden avser. Den andra varianten innebär att man sanningslöst benämner en handling som en riktig kopia av en urkund, när det i själva fallet inte existerar någon urkund.

Sammanfattat

För brottet brukande av falsk urkund måste det finnas en falsk urkund som man på något vis brukar. I brottet missbruk av urkund brukar man en äkta urkund sanningslöst eller påstår att en handling är en kopia av en riktig urkund, när en sådan urkund i själva verket inte finns.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll