FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler24/07/2018

Vad är skillnaden mellan lag och förordning?

Vad finns/ är det för skillnader mellan Trafikbrottslagen TBL och Trafikförordningen TRF?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan det vara bra att veta att lagar beslutas av riksdagen och förordningar kommer från regeringen (RF 8 kap. 1 §). Förordningar är regeringens sätt att meddela kompletterande föreskrifter och att precisera och tydliggöra områden som regleras i lag, men dessa är underordnade lagar. Trafikbrottslagen (TBL) är alltså utfärdad av riksdagen och är överordnad de kompletterande föreskrifterna i trafikförordningen (TRF).

Både TBL och TRF innehåller regler om trafik men TRF är mer en precisering och ett förtydligande av reglerna i TBL. Att TBL är överordnad TRF innebär att om bestämmelserna skulle strida mot varandra så ska TBL tillämpas.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare