Vad är skillnaden mellan fullmakt och god man?

FRÅGA
Vad är skillnaden på att vara god man eller att ha fullmakt att betala räkningar osv?Min far har nyligen gått bort och hans fru(ej vår mamma) som nu fått flytta till vårdboende kan ej sköta räkningar eller något sådant själv. Då har vi tänkt att en god vän till familjen och vän till dom båda ska bli god man åt henne nu, men vi undrar nu; ska denna person bli god man eller "bara" ha fullmakt?Vad är skillnaden mellan dessa två?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En fullmakt är en (ofta skriftlig) handling som ger fullmäktige (den som får fullmakten) rätt att utföra en eller flera handlingar för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten begränsas utifrån vad som står i fullmakten; vad fullmäktige får göra och hur länge fullmakten gäller. Ett problem som kan uppkomma med en fullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. demens eller någon annan sjukdom, då förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.

När en person lider av någon typ av sinnesförvirring eller sjukdom som hindrar vederbörande att ingå avtal m.m. är en god man ett bra alternativ till fullmakt. De formella kraven för att en god man ska utses är att huvudmannen "på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom". En god man utses av tingsrätten och ansökan ska som utgångspunkt göras av den som är i behov av god man. Om denne inte kan på grund av exempelvis sjukdom kan man vända sig till överförmyndaren som därefter utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras. Det krävs i regel samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas (jfr. 11 kap. 4 § Föräldrabalken). Oftast är det enklast att ta kontakt med överförmyndarnämnden för information och hjälp med ansökan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 011 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-12 11:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (386)
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?
2019-09-18 Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?
2019-09-16 Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

Alla besvarade frågor (72978)