FrågaFAMILJERÄTTGod man10/07/2019

Vad är skillnaden mellan fullmakt och god man?

Vad är skillnaden på att vara god man eller att ha fullmakt att betala räkningar osv?

Min far har nyligen gått bort och hans fru(ej vår mamma) som nu fått flytta till vårdboende kan ej sköta räkningar eller något sådant själv. Då har vi tänkt att en god vän till familjen och vän till dom båda ska bli god man åt henne nu, men vi undrar nu; ska denna person bli god man eller "bara" ha fullmakt?

Vad är skillnaden mellan dessa två?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En fullmakt är en (ofta skriftlig) handling som ger fullmäktige (den som får fullmakten) rätt att utföra en eller flera handlingar för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten begränsas utifrån vad som står i fullmakten; vad fullmäktige får göra och hur länge fullmakten gäller. Ett problem som kan uppkomma med en fullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. demens eller någon annan sjukdom, då förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.

När en person lider av någon typ av sinnesförvirring eller sjukdom som hindrar vederbörande att ingå avtal m.m. är en god man ett bra alternativ till fullmakt. De formella kraven för att en god man ska utses är att huvudmannen "på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom". En god man utses av tingsrätten och ansökan ska som utgångspunkt göras av den som är i behov av god man. Om denne inte kan på grund av exempelvis sjukdom kan man vända sig till överförmyndaren som därefter utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras. Det krävs i regel samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas (jfr. 11 kap. 4 § Föräldrabalken). Oftast är det enklast att ta kontakt med överförmyndarnämnden för information och hjälp med ansökan.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000