Vad är skillnaden mellan ”enskildas personliga ställning” och ”förhållandet mellan enskilda och det allmänna” i regeringsformen?

FRÅGA
Hej!Vad är skillnaden mellan 8 kap. 2 § 1 p. regeringsformen och 8 kap. 2 § 2 p. regeringsformen? Vad är det med andra ord för skillnad mellan "enskildas personliga ställning" och "förhållandet mellan enskilda och det allmänna"? Mvh/ Två förvirrade juriststudenter.
SVAR

Hej!

8 kap. 2 § regeringsformen anger vilken typ av regler som måste meddelas genom lag, alltså sådant som endast riksdagen är behörig att besluta om.

1 p. i paragrafen tar sikte på privata rättssubjekts förhållande till varandra, d.v.s. vad som gäller mellan exempelvis en näringsidkare och en konsument inom en viss juridisk kontext. Betydelsefull lagstiftning på detta område är, bland mycket annat, jordabalken, köplagen och aktiebolagslagen.

2 p. avser enskilda individers rättigheter och skyldigheter gentemot det offentliga. Till detta enorma område hör alltifrån reglerna om försörjningsstöd i socialtjänstlagen till maxstraffet för mord i brottsbalken. Den gemensamma nämnaren är att lagarna måste ta sikte på förhållandet mellan medborgare/invånare och staten/landsting/kommuner.

Ytterst kortfattat och förenklat är skillnaden mellan de två punkterna alltså att den första avser civilrättslig lagstiftning och den andra offentligrättslig dito. Jag rekommenderar att ni läser de matnyttiga kommentaren i Karnov eller Zeteo om ni vill fördjupa er ytterligare i detta (som juriststudenter borde ni ha tillgång till de databaserna via era universitetskonton).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (961)
2021-12-08 Kameraöverbevakning på arbetsplats.
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?

Alla besvarade frågor (97723)