Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

2020-10-12 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag och min man har tänkt att skriva en framtidsfullmakt. Vad är skillnaden på en framtidsfullmakt och en generalfullmakt? Finns det något digitalt arkiv som kan spara denna sedan?Är det något övrigt vi ska tänka på?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tokar frågan som att du undrar vad som är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt. Regler om generalfullmakter finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). Regler om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.

Vad är en generalfullmakt?

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, vilket innebär att fullmaktshavaren har rätt att företa samma rättshandlingar som fullmaktsgivaren har rätt att företa. Om fullmaktsgivaren förlorar sin förmåga att ingå avtal eller företa rättshandlingar, exempel till följd en psykisk sjukdom, förlorar även fullmaktshavaren rätten att företa rättshandlingar å fullmäktsgivarens vägnar. I samband med att fullmaktsgivaren inte länge kan ha hand om sina angelägenheter förlorar alltså fullmaktshavaren samma rätt för fullmaktsgivarens räkning.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte länge har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten får omfatta personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).

Vilka formkrav måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig?

För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Av framtidsfullmakten ska det framgå: 1) Att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar, 4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).

Sammanfattning

Den stora skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en generalfullmakt är att generalfullmakten förlorar sin verkan när fullmaktsgivaren blir oförmögen att ha hand om sina angelägenheter, medan framtidsfullmakten börjar gälla först i denna situation.

Utifrån omständigheterna i din fråga är det svårt att avgöra vilken typ av fullmakt som passar bäst i ert fall, men förhoppningsvis har skillnaden mellan de båda formerna blivit klarare, och därmed också vilken form som passar er bäst!

Om ni behöver hjälp att upprätta en framtidsfullmakt eller en generalfullmakt kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91191)