Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

2017-10-02 i Avtal
FRÅGA
Hej!Kan jag få något/några exempel skillnaden vid generalfullmakt och framtidsfullmakt.Med vänlig hälsning,.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generalfullmakt

En generalfullmakt är en typ av fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktige) befogenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) har rätt att göra. Det kallas därför för en obegränsad fullmakt. Eftersom fullmäktige bara har rätt att göra det som fullmaktsgivaren har rätt att göra kan det bli problem när fullmaktsgivaren förlorar sin förmåga att ingå avtal, tex på grund av en fysisk eller psykisk sjukdom. I och med att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter, förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning. (2 kap avtalslagen, här).

Framtidsfullmakt

För att lösa problemet med att fullmäktige inte längre kan göra något när fullmaktsgivaren blir sjuk finns möjlighet att upprätta en framtidsfullmakt. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att denne förlorat sin egna förmåga att göra det. Det kan därför ses som ett alternativ till en god man eller förvaltare. Det ger därför fullmaktsgivaren större självbestämmande i frågan om vem som ska sköta dennes angelägenheter. Fullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal på grund av sin sjukdom.

Vid framtidsfullmakter ställs högre krav på dess utformande än vid generalfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig framtidsfullmakt krävs detta:

- fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år

- framtidsfullmakten ska vara skriftlig

- fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två vittnen

- det ska av fullmakten framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller.

(1-5 och 9 §§ lagen om framtidsfullmakter, här)

Alltså...

Den stora skillnaden är alltså att en generalfullmakt tappar sin verkan när fullmaktsgivaren blir så sjuk att denne inte längre kan ingå avtal, medan en framtidsfullmakt istället börjar gälla när den situationen inträffar. Observera också att generalfullmakter regleras i avtalslagen och framtidsfullmakter i lagen om framtidsfullmakter.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du och någon i din närhet vilja upprätta någon av dessa fullmakter, är du varmt välkommen att ta hjälp av Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1512)
2021-07-28 Får man förvara pengar i ett bankfack?
2021-07-27 Måste man betala hyra om man inte sammanbor längre och avtal saknas?
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?

Alla besvarade frågor (94327)