Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?

2021-05-20 i Domstol
FRÅGA
Hej! Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga att det gäller omröstning om domslut efter huvudförhandling. I tvistemål gäller RB 16 kap. 3 §. Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter. Om någon mening har erhållit hälften av rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen gälla. I brottmål gäller RB 29 kap. 3§. I RB 29 kap. 3§ 1 st. står: Vid omröstning ska den mening som omfattas av mer än hälften av ledamöterna gälla. Om någon mening har fått hälften av rösterna och denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade, ska den meningen gälla. Om ingen mening kan anses som lindrigare eller mindre ingripande gäller den mening som fått hälften av rösterna, bland dem ordförandens. I RB 29 kap. 3§ 2 st. finns undantagsregler om det finns mer än två meningar utan att någon av dem fått majoritet. Dessutom finns det en annan undantagsregel i RB 29 kap. 3§ 3 st.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Gabriella

Gabriella Abdulahad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (497)
2021-06-07 Upprättande av stämningsansökan
2021-05-31 Vad är prövningstillstånd?
2021-05-29 Framgår det uttryckligen av svensk lag att den tilltalades personnummer ska anges i en dom?
2021-05-27 Överklagan

Alla besvarade frågor (93079)