Vad är skillnaden mellan att begära omprövning och rättelse av betygsbeslut?

FRÅGA
Hej! Vad är skillnaden mellan att begära omprövning eller rättelse av betygsbeslut? Kan det resultera i att betyget istället sänks för studenten också?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omprövning av beslut om betyg

Ett betyg kan omprövas. Ett betyg är kan ändras om det visar sig vara ett beslut som är oriktigt. Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinatorn ändra beslutet, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (6 kap. 24 § högskoleförordningen). Ett betyg kan med andra ord ändras om examinatorn har gjort en felaktig bedömning och att betyget kan ändras snabbt och enkelt. Ett betyg kan inte sänkas efter en omprövning.

Rättelse av beslut om betyg

Rättelse handlar inte om att examinatorn har gjort en felaktig bedömning. Om ett betyg uppenbart är felaktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande får det korrigeras. Ett sådant beslut fattas av en examinator (6 kap. 23 § högskoleförordningen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91430)