Vad är skillnaden mellan absoluta och relativa fri- och rättigheter?

FRÅGA
Hej! Skulle ni kunna tydliggöra för mig vad skillnaden mellan absolut och relativ rättighet är?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att vissa fri- och rättigheter är absoluta medan andra är relativa. När man talar om absoluta och relativa fri- och rättigheter, menar man de som finns uppställda i svensk grundlag, närmare bestämt andra kapitlet i Regeringsformen (2 kap RF).

Relativa fri- och rättigheter

En del av fri- och rättigheterna i 2 kap RF kan begränsas genom vanlig lag. Dessa brukar kallas relativa fri- och rättigheter. De fri- och rättigheter som finns uppställda i 2 kap 20 § st 1 RF räknas som relativa, dvs. kan begränsas genom lag. Man får dock inte begränsa fri- och rättigheter genom lag hur som helst utan det uppställs vissa krav i RF som måste vara uppfyllda för att begränsningen ska vara godtagbar. Begränsningar får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet, eller gå så långt att den utgör hot mot den fria åsiktsbildningen (21-24 §§ RF).

Absoluta fri- och rättigheter

De absoluta fri- och rättigheterna kan inte begränsas genom en vanlig lag utan kräver att begränsningen sker genom grundlag. Alla fri- och rättigheter som inte finns uppställda i 20 § RF räknas som absoluta.

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan absoluta- och relativa fri-och rättigheter alltså hur dessa får begränsas - genom lag eller grundlag.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (589)
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?
2019-07-31 Kan jag tvinga min exman att ta hand om vår gemensamma hund?

Alla besvarade frågor (72173)