Vad är skifteslikvid?

Hej,

Jag och min sambo ska separera och äger en bostadsrätt ihop. Vi äger bostaden 50/50. Innan denna bostad sålde vi en annan bostadsrätt och har uppskov på den vinsten, den ägde vi också 50/50.

Vi ska nu göra bodelning och tanken är att en av oss ska "köpa ut" den andre men vi är lite osäkra på hur vi ska räkna ut beloppet. Vi vill att det ska vara så rättvist som möjligt.

Vår nuvarande bostad köpte vi för 4 150 000kr. Vi har i dagsläget lån på ca 2 800 000kr. Den vinst vi har uppskov på från förra lägenheten är ca 439 000kr var, alltså 878 000kr tillsammans, det vi ska skatta på där i framtiden är alltså 22% av 878 000 = 193 160 kr.

Då marknaden har gått ner har mäklaren värderat den nuvarande bostaden till 3 900 000kr.

Om jag förstått det rätt på skatteverkets hemsida så följer bådas uppskov med bostaden, alltså den som övertar lägenheten vid bodelningen övertar också skatteskulden för den tidigare bostadsvinsten.

Hur räknar vi ut skifteslikviden? Jag förstår inte riktigt hur vi ska tänka kring den som tar över den andras skatteskuld.

Vore tacksam för hjälp, om ni inte kan hjälpa kanske ni vet var vi kan vända oss.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finner man i Sambolagen (SamboL).

Vad är skifteslikvid?

I en bodelning ingår bara samboegendom, oavsett vem av parterna som har äganderätten till egendomen. Om inget annat avtalats är samboegendom bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). All egendom som ingår i bodelningen ska delas lika. Skifteslikviden är det som ska överföras från den ena parten till den andra. Hur mycket som ska överföras över är då beroende på vilken av parterna som äger mest av egendomen som ska delas.

Ett exempel

Om A har 500 000 i samboegendom och B har 400 000 är den totala mängden samboegendom 900 000. Båda parterna ska ha lika mycket vilket här är 450 000. Detta är 50 000 mindre än A hade innan och 50 000 mer än B. A ska alltså överföra 50 000 till B, detta är skifteslikviden.

Vad händer med uppskovet?

Vad gäller uppskov följer det med bostaden, och brukar tas med i uträkningarna så att den som behåller bostaden inte behöver stå för hela kostnaden.


Om ni vill ha mer hjälp i ert specifika fall kan ni vänta er till våra biträdande jurister (här).


Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning