Vad är skälig hyra vid andrahandsuthyrning av hyresrätt?

Hej Lawline,

Vill börja med att tacka för att ni erbjuder den här tjänsten kostnadsfritt.

Mitt ärende:

Jag har fått erbjudandeom att hyr en hyresrätt i andrahand.

Lägenhetsinnehavaren har fått godkänt att hyra ut den.

Han vill ha 15% påslag på sin hyra, 8600+15%, för att den är möblerad och det kommer skrivas i kontraktet.

Sedan vill han ha 3000kr vid sidan om, som inte ska stå med i kontraktet, då det är en väldigt attraktiv och stor lägenhet säger han.

Kan han göra så och vad har jag för rättigheter i och med detta, kan jag påtala det för fastighetsägaren eller hyresnämnden eller något sånt?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att avgöra om hyran på en hyresrätt i andra hand är skälig finns vissa riktlinjer som du bl.a. kan hitta på Hyresnämndens hemsida. Vad gäller påslag för möblerad bostad finns det ingen lagregel som säger vilken procentsats uthyraren får lägga till hyran. Bedömningen för om en hyra är skälig eller inte görs av Hyresnämnden och 15 % brukar vara ett tillåtet påslag enligt dem. Det betyder alltså att det är okej för uthyraren att föra in ett sådant påslag på hyran.

Däremot är det tveksamt att uthyraren kan lägga på de ytterligare 3000 kr med den motivering han har. Sådana faktorer som att lägenheten har ett bra läge och dess storlek har förmodligen redan tagits med i bedömningen av vad den fasta hyran för lägenheten ska vara, alltså 8 600 kr. Ett sådant relativt stort påslag (med den motiveringen) skulle nog inte bedömas som skäligt.

Det du kan göra när du misstänker att hyran inte är skälig är att vända dig till Hyresnämnden för att få hyran sänkt till en skälig nivå. Hyresnämnden kan dock inte ge några förhandsbesked utan det är först när du betalat en oskälig hyra som du kan ansöka om återbetalning. Om Hyresnämnden då bedömer att hyran är oskäligt hög kommer uthyraren att bli återbetalningsskyldig till dig för den del av hyran som överstiger en skälig hyra. Ansökan om återbetalning hittar du här.

Det du i nuläget kan göra, när du inte ännu betalat någon hyra, är att prata med uthyraren och påpeka att du anser att påslaget med 3000 kr är oskäligt och att han riskerar att bli återbetalningsskyldig om Hyresnämnden gör samma bedömning när du ansöker om återbetalning. En idé kan vara att skicka länken från Hyresnämndens hemsida så att uthyraren själv kan se och göra en bedömning kring om han tror att hans hyra är skälig eller ej.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000