Vad är skälig hyra?

FRÅGA
Min kille äger en villa och möjligheterna för mig att investera är obefintliga och jag kommer få flytta in som hyresgäst. Vad och hur bör jag betala för min del i boendet utan att bli lurad och för att det ska vara rättvist mellan båda parter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du kommer att flytta in hos din pojkvän och att du kommer att betala hyra för detta. Min uppfattning är att du nu undrar om hur pass hög ersättning du bör erlägga i hyra.

12 kap. Jordabalken

Regelverket som reglerar hyra återfinns i 12 kap. jordabalken. Där återfinns regler som lyfter just hyra av bostad och lokaler. Först och främst är det mellan parterna, dvs. dig och din pojkvän, att avtala om vilken hyresersättning som ska erläggas. Är det så att hyresvärden och hyresgästen inte kommer överens om vilken hyra som är lämpligt, så blir skälig hyra enligt (12 kap. 55 § jordabalken) aktuell.

Vad ska då anses som skälig hyra?

Skälig hyra enligt (12 kap. 55 § jordabalken) är bruksvärdet, det får även inte vara påtagligt högre än bruksvärdet. Grundtanken är att bruksvärdet är att man ska betala det man får ut av fastigheten och av att nyttja den. Det kan vara svårt att kunna avgöra hur mycket det man nyttjar är värt, det innebär att det ofta kan uppstå problematiska bedömningar när man ska avgöra vad som är bruksvärdet och skälig hyra. Men det finns dock några riktlinjer som är avgörande i bedömningen som kommer att redogöras för här nedan:

Lägenhetens bruksvärde skall bedömas med hänsyn till beskaffenhet och andra faktorer i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten. Detta innebär att en jämförelse kan göras, där man beaktar vad andra hyresgäster på orten betalar för hyra av liknande fastigheter.

Avgörande för hyrans storlek är också hur pass stor fastigheten är. Andra relevanta omständigheter är modernitetsgrad, planlösning, förmåner knutna till lägenheten, exempelvis tvättstuga, fastighetsservice, garage, lekplats m.m. Vidare beaktar man var huset har sin geografiska placering, är det bra avstånd till kommunikationer och dylikt.

Slutligen ska man göra en objektiv bedömning av huset i fråga, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är som ovan angivet även viktigt att man beaktar vad hyresgäster i närområdet betalar för hyresgäster, i den mån fastigheterna är snarlika i dessa riktlinjer som togs upp ovan i texten.

Sammanfattning och bedömningen i din fråga

Svaret på vad du som hyresgäst bör betala är alltså att det beror på. För att avgöra detta krävs något mer detaljerad information om fastigheten i fråga. Exempelvis är det som ovan nämnt, av betydelse hur pass stor huset är, modernitetsgrad, om det finns parkeringsplats och garage som du kan utnyttja. Det går således inte att ge ett tydligt svar på din frågeställning utan att ha mer djupgående information. Vänligen återkom gärna med mer information så ska jag försöka att ge dig en mer konkret siffra.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (96494)