Vad är sexuellt ofredande?

FRÅGA
Vad innefattar "sexuellt ofredande"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexuellt ofredande finner du i 10 § 6 kapitlet brottsbalken. Ur själva lagtexten går det att utläsa att detta omfattas:

*Att sexuellt beröra ett barn under 15 år

*Att förmå ett barn under femton år att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd.

*Att blotta sig för någon på ett vis som är ägnat att väcka obehag (med ägnat att menas att människor i allmänhet skulle uppfatta det som obehagligt).

*
Att genom ord eller handlande ofredar någon på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (även här syftar ”ägnat att” på hur människor i allmänhet skulle uppfatta situationen).

För att straffansvar ska aktualiseras för de två första punkterna skall handlingen ha en klar och uppenbar sexuell prägel för en vuxen person. Barnets inställning till handlingarna har ingen betydelse. Ett eventuellt samtycke från barnet kommer inte vara ansvarsbefriande.

De två sista punkterna gäller handlingar mot både vuxna och barn. Ett typfall på blottning är när en person är naken under ett ytterplagg och öppnar upp rocken inför en förbipasserande person.

Gällande kränkning av sexuell integritet så kan en och samma handling kan vara ägnad att kränka ett barns sexuella integritet men inte en vuxens. Alltså är det svårt att ge mer specifika handlingar som omfattas av sexuellt kränkande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?