Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?

2020-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min man dog för en månad sedan och vi har varit gifta i 5 år. Han hade ingenting på sig pga skulder till KF. Vi har bara en bil som är värd och skriven på mig från september förra året. Vi har inga gemensamma barn men han har 3 barn från tidigare äktenskap. Min man hade skulder mot sina vänner som vi känner och jag vill sälja bilen och betala hans skulder. Hans son vill att jag skriver över bilen på honom för att han ska betala sina privata skulder(han sa att det var pappas önskan) och han sa att han ska ta pappas skulder och betala men vill inte skriva någon avtal eller något som bekräftar detta. Jag vill att min mans skulder till hans vänner betalas. Vad ska jag göra i denna situation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulder ska prioriteras framför arv
När någon dör måste man i första hand se till att betala av skulderna som den döde haft innan man kan fördela något arv. Det är förstås möjligt att komma överens med arvingen om att denne ska betala en viss skuld eller skulderna med den egendom som personen först fått i arv, men detta förutsätter att man också kan lita på det. Betalar nämligen inte personen skulderna ska fördelningen av arvet "gå åter", dvs personen ska lämna tillbaka egendomen (21 kap. 4 § ärvdabalken).

Väcka talan för att återfå egendomen
Om arvingen dock vägrar lämna tillbaka egendomen får övriga arvingar väcka talan i domstol mot personen. Skulle ni inte göra det, har långivarna till den avlidne möjlighet att vända sig till en domstol och ansöka om en så kallad boutredningsman (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsmannen tar då över bestämmanderätten över dödsboet, och har i sin tur möjlighet att väcka talan i domstol mot arvingen som vägrar lämna tillbaka egendom. Problemet är bara att boutredningsmannen tar betalt för sitt arbete, något som i första hand ska ske ur dödsboets ficka, men om det inte finns tillräckligt med pengar så är det den som ansökt som får betala personens lön (19 kap. 19 § andra stycket ärvdabalken). Likaså gäller för er om ni väcker talan i domstol mot arvingen.

Vad bör du göra?
Sammanfattningsvis innebär detta att om sonen inte skulle samarbeta och inte använda bilens värde till att hjälpa till med att betala av skulderna finns det en risk att ni övriga arvingar måste stämma personen i domstol ur egen ficka, eller att en av den avlidnes vänner får ansöka om en boutredningsman som denne får betala själv.

Vill du undvika att något av detta händer skulle jag därför råda dig att inte ge ut någon egendom i förtid.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (613)
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?
2020-12-29 Får jag göra avdrag för fastighetens latenta skatt?

Alla besvarade frågor (88107)