FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt31/01/2019

Vad är rimlig summa för nedladdning av en film?

Hej, en vän till mig har laddat ner 7 avsnitt från en serie under sommaren, och har nu fått någon typ av förlikningsförlsag från en juristfirma med en summa på 7500kr, är det ett rimligt pris eller bör min vän gå vidare med det?

För det lät för högt för mig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Exakt vad som är en rimlig summa är dessvärre svår att ge ett exakt besked på. De advokatbyråer som kontaktar privatpersoner som ombud för en upphovsrättshavare lutar sig mot 54 § i upphovsrättslagen (URL) för att kräva ersättning. Ersättningen vid olovligt utnyttjande avser dels en skälig ersättning för utnyttjandet, dels ersättning vari det tas hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget har gjort, skada på verkets anseende, ideell skada och upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Vad som ingår i skälig ersättning varierar. Ersättningens storlek kan t.ex. bestämmas utifrån vad som skulle varit en normal licensavgift om intrångsgöraren hade frågat om lov innan verket användes. Den skäliga ersättningen ska alltid betalas vid intrång, medan förhöjd ersättning enligt ovan ska betalas om intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Då tvisten är en civilrättslig sådan (dvs. det har inte gjorts en polisanmälan utan det är ett krav med erbjudande om förlikning) är det upp till parterna att komma överens om summan. Din vän kan antingen betala summan om 7.500kr, hen kan kontakta juristfirman och försöka komma överens om en lägre summa eller så kan hen helt avstå från att betala. Om din vän inte betalar kan kravet skickas till inkasso varvid hen måste bestrida det och då är det upp till motparten om den vill ta ärendet till domstol. Om ärendet går till domstol är det upp till den att avgöra om din vän är betalningsskyldig alls och i sådana fall till vilket belopp.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?