Vad är prövningstillstånd?

2021-05-31 i Domstol
FRÅGA
Vad menas med prövningstillstånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Huvudregeln är att prövningstillstånd i Högsta domstolen beviljas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det.

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (497)
2021-06-07 Upprättande av stämningsansökan
2021-05-31 Vad är prövningstillstånd?
2021-05-29 Framgår det uttryckligen av svensk lag att den tilltalades personnummer ska anges i en dom?
2021-05-27 Överklagan

Alla besvarade frågor (93079)